top of page
Mobile Phone

הדמיות מוצרים לצרכי שיווק והדרכת לקוחות

א. לומדה להדרכה על המוצר לצוות השיווק 
ב. הדמיית מערכת לצורך המחשה והדרכה ללקוחות

ניבנה עבורכם סימולצית מחשב המציגה את המוצר או המערכת שלכם

ניתן לקשר את הסימולציה לשיעור אינטרקטיבי המסביר את השימוש במערכת ויתרונותיה

:התאמת המערכת לקהל היעד

הרצה מקומית בעמדות מחשב ברשת הארגון

אתרים - התמחות בשילוב של פעילות אינטראקטיבית

3D & VR

bottom of page