הדמיות מוצרים לצרכי שיווק והדרכת לקוחות

א. לומדה להדרכה על המוצר לצוות השיווק 
ב. הדמיית מערכת לצורך המחשה והדרכה ללקוחות

ניבנה עבורכם סימולצית מחשב המציגה את המוצר או המערכת שלכם

ניתן לקשר את הסימולציה לשיעור אינטרקטיבי המסביר את השימוש במערכת ויתרונותיה

:התאמת המערכת לקהל היעד

הרצה מקומית בעמדות מחשב ברשת הארגון

אתרים - התמחות בשילוב של פעילות אינטראקטיבית

אפליקציות למכשירים ניידים

3D & VR

054-5748721      04-9800266              רקפת ד.נ. משגב 2017500