top of page
‏‏beer_sim.PNG

פיתוח סימולציות למחקר באקדמיה ובתעשיה

אם אתם מתכננים ניסוי הדורש סביבה ממוחשבת בה יתנסו המשתתפים במחקר
אם אתם זקוקים לסימולציה שתאפשר לבדוק את הנחות המחקר שלכם

​יש לנו ניסיון המאפשר "לתפור" עבורכם פיתרון התואם את תקציב המחקר ומכיל כל ורק מה שנדרש עבורו.

נבחר עבורכם אחת מסביבות הפיתוח שאנו מתמחים בהן, התואמת את צרכי הפרוייקט:

(Babylon.js (3D & VR

Velo on WIX

Html5 + JS + CSS3

ActionScript in AIR

Python

bottom of page