עמדות אינטראקטביות במוזיאונים ומרכזי מבקרים

מתמחים בניהול והצגה של מידע המזמין למידה אינטראקטיבית

פרויקטים

במוזיאון לוחמי הגטאות

 במכון הקשרים באונברסיטת בן גוריון -בתמונה

054-5748721      04-9800266              רקפת ד.נ. משגב 2017500