top of page
מפרוייקט במכון הקשרים

עמדות אינטראקטביות במוזיאונים ומרכזי מבקרים

מתמחים בניהול והצגה של מידע המזמין למידה אינטראקטיבית

פרויקטים

במוזיאון לוחמי הגטאות

 במכון הקשרים באונברסיטת בן גוריון -בתמונה

bottom of page