top of page

לומדות להדרכת עובדים וסטודנטים

אנו מתמחים בפיתוח מערכות ממוחשבות המיועדות ללמידה, ולניהול והצגה של מידע הכולל מדיה.

אנו נותנים מענה מקיף משלב האפיון ועד להתקנה וההרצה של הסביבה שפותחה

bottom of page