TOPTOOL

מערכות ממוחשבות ללמידה הדרכה וניהול ידע

 

 מפתחים פתרונות מחשוב

למימוש הרעיון שלכם

הקלק\י - בהמשך הדף או בתפריט - על התחום הרלוונטי

לומדות להדרכת עובדים וסטודנטים

אפיון פיתוח והפקה
מוצר: מחולל לומדות המאפשר בנייה בוורד ויצוא לסביבה אינטראטיבית

עמדות אינטראקטביות במוזיאונים ומרכזי מבקרים

קוד לניהול נתונים ואוטומציה של תהליכי עבודה

התמחות ב C# Office Addons לכל מטרה
ייעוץ ותמיכה בניהול גיליונות SDS  ומדבקות בטיחות בסביבת Wercs

green papers

פיתוח סימולציות למחקר באקדמיה ובתעשיה


הדמיות מוצרים לצרכי שיווק והדרכת לקוחות

לומדה להדרכה על המוצר לאנשי שיווק ומשווקים
הדמיית מערכת לצורך המחשה והסבר ללקוחות

Mobile Phone

CONTACT US

054-5748721 04-9800266

972-4-9800269

Glass Conference Room
 

Your details were sent successfully!