054-5748721      04-9800266              רקפת ד.נ. משגב 2017500